Crime Statistics of Banaskantha District

As per crime reports by ncrb.gov.in in last year 2013, sorry,we do not have crime data for Banaskantha.

NA
NA
NA
NA
NA
NA

Crime Chart of Banaskantha

Information is not available for Banaskantha District.

Crime Statistics of Banaskantha

 • Crime Type
  No of Crime
  Crime Rate
  District
  National
 • Violent Crime
  NA
  NA
  19.53
 • Murder
  NA
  NA
  2.74
 • Rape
  NA
  NA
  2.78
 • Robbery
  NA
  NA
  2.64
 • Kidnaping
  NA
  NA
  5.41
 • Riots
  NA
  NA
  5.96
 • Property
  NA
  NA
  40.17
 • Theft
  NA
  NA
  30.77
 • Dacoity
  NA
  NA
  0.37
 • Burglary
  NA
  NA
  8.62
 • Total Crime
  NA
  NA
  218.67

Districts with Highest Crime Rate By Type

Districts with Highest Crime Rate in Gujarat

Line Chart of Gujarat